Mrakodrap v Brně - Tomi Invest

Co a proč připravujeme

Tak jako Vy jsme i my Brňáci. Chceme krásné a moderní město, které, podobně jako jiné významné evropské metropole, zdobí historické i nové budovy.

Podařilo se nám připravit projekt, který Vám chceme představit v podobě, kterou předkládáme úřadům k posouzení. Nechceme nic skrývat, naopak, na následujících obrázcích Vám ukážeme nejen umístění parcely či situaci širších vztahů, ale také vizualizace, zasazení budovy mezi ostatní objekty, či přesné výškové řešení.

Dnešní podoba této části ulice Lidické, tedy většina domů naproti nedávno zrekonstruovanému městskému parku Lužánky, se “zapomněla“ ve vesnickém charakteru výstavby menších stavení s dvorky, poplatných devatenáctému a první polovině dvacátého století. Dnes už Brno žije jinak, předměstský charakter uliční výstavby se přenesl mnohem dále od centra, to je přirozený vývoj města.

Navrhovaná stavba Triangl Tower je klasickým městským bytovým domem, proponovaným v uliční frontě s jemně ustoupenou bytovou částí. Nejedná se tedy o zástavbu vnitrobloku, naopak uklidněný a ozeleněný vnitroblok na celém pozemku za domem má být teprve vytvořen.

Třípodlažní část (parter) kopíruje přesně uliční čáru Lidické ulice a zabezpečuje v sobě prostory pro obchod a služby a rovněž slouží jako foyer – vstup do hlavní bytové části.

Hlavní stavba je tvořena třemi štíhlými věžemi určenými k bydlení, přisazenými svými zády ke společnému výtahovému jádru. V půdorysu tvoří písmeno Y. Každé ze tří věží má jinou výšku a jiný počet podlaží.

Parkování je důležitou součástí stavby. Triangl Tower se s touto službou vypořádává více než dostatečně. Z ulice bude jeden samostatný vjezd a jeden samostatný výjezd do podpovrchového parkování, které je kapacitně navrženo s rezervou až 100 míst nad potřeby obyvatel domu. Tyto plochy budou běžně dostupné pro obyvatele a návštěvníky Brna a přispějí tak výraznou měrou k odlehčení okolních ulic. Zaparkované automobily definitivně zmizí z plochy vnitrobloku.

Situace širších vztahů

projekt Lidická 77
projekt Lidická 77

Vizualizace

projekt Lidická 77
projekt Lidická 77
projekt Lidická 77
projekt Lidická 77
projekt Lidická 77
projekt Lidická 77

Pohledy na model města Brna

projekt Lidická 77
projekt Lidická 77

Veduty města Brna

projekt Lidická 77
projekt Lidická 77
projekt Lidická 77

Řezy - znázornění výšek

Výkresy s řezy budovami bytového domu si můžete stáhnout zde:

Řez A-A

Řez B-B/C-C

Současný stav

současný stav Lidická 77
současný stav Lidická 77
současný stav Lidická 77
současný stav Lidická 77

Takto vypadá oponenty obhajovaná „historická zahrada“. Se změnou by podle nich došlo k „neuvěřitelné ztrátě“.

Předpokládaný budoucí stav

projekt Lidická 77
projekt Lidická 77

A takto by zahrada mohla vypadat v budoucnu. Auta zmizí do podzemních garáží a ve vnitrobloku bude zeleň a vodní prvky. Příjemný pohled z okolních oken vnitrobloku, co myslíte?

Kontakty

TOMI invest s.r.o.
Lidická 718/77
602 00 Brno
IČO: 04702832
DIČ: CZ04702832

Petiční prohlášení

Podpořte náš projekt bytového domu Lidická 77 v Brně.

Souhlasím s tím, aby v rámci zákonných pravidel a řádného stavebního řízení zde mohl vzniknout moderní bytový dům těchto výškových parametrů. Souhlasím s tím, že tato lokalita, naproti významného městského parku Lužánky, která je dnes již součástí širšího centra Brna, si zaslouží postupně přestavět do moderní, uživatelsky kvalitní podoby.

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasím se zpracováváním a uchováváním osobních údajů. Úplné znění souhlasu zde.

Úplné znění souhlasu se zpracováváním a uchováváním osobních údajů
Vyplněním a odesláním formuláře vědomě, svobodně a jednoznačně uděluji společnosti TOMI invest s.r.o. se sídlem Lidická 718/77, 60200 Brno, IČ 04702832(dále zpracovatel), souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů svých (výše uvedených), a to včetně aktualizace těchto údajů.
Účelem zpracovávání osobních údajů je prezentace názoru veřejnosti (subjektu údajů) na účelnost využití lokality Lidická 77, Brno a následné poskytnutí informací o vývoji využití této lokality.
Subjekt uděluje současně souhlas k tomu, aby si správce na zpracovávání osobních údajů smluvně zajistil zpracovatele a poskytovatele informačních systémů ke zpracovávání.
Souhlas je udělen na dobu 10 let nebo do jeho odvolání.
Zpracovatelem jsem byl/a poučen/a, že souhlas jsem oprávněn/a kdykoliv odvolat. Současně jsem si vědom/a, že odvolání souhlasu je důvodem k omezení komunikace ze strany zpracovatele.
Zpracovatelem jsem dále byl/a poučen/a, že jsem kdykoliv oprávněn/a požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány, požadovat ohledně zpracovávání osobních údajů vysvětlení, dále jsem oprávněn/a požadovat opravu a aktualizaci těchto údajů. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů jsem oprávněn/a se obrátit jak na zpracovatele, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Rovněž jsem byl/a poučen/a, že namísto zemřelého subjektu údajů může o vše výše uvedené požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může tak učinit jiná blízká osoba nebo dědic, prokážou-li zájem hodný právní ochrany.
Osobní údaje na základě tohoto souhlasu budou zpracovávány i uchovávány v elektronické podobě.

top